فرم استخدام:
متقاضی گرامی، لطفاً مشخصات خود را با دقت و کامل در فرم زير وارد کنيد.
نام: *
نام خانوادگی: *
تاریخ تولد: *
شماره شناسنامه و محل صدور: *
کد ملی: *
جنسیت:
وضعیت تاهل:
وضعیت نظام وظیفه:

تعداد افراد تحت تکفل:
آخرین مدرک تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل:
رشته تحصیلی:
معدل آخرین مدرک تحصیلی:
متقاضی کار به عنوان: *
(ميزان سابقه کار مرتبط(سال:
پست الکترونيک: *
شهر محل سکونت:
(نشانی(مثال:شهرک غرب، پیروزی،..؟
تلفن تماس:
میزان آشنایی با زبان انگلیسی:
دوره هاي عمومي ، تخصصي و آموزشي گذرانده شده:
مهارتهاي تخصصي (مطالعاتي – اجرايي) :
تاریخ آماده به کار: *
علت ترک محل کار قبلی:
میزان حقوق درخواستی:
توضیحات:
لطفا کلمه روبرو را وارد نمایید
کد CAPTCHA

  
 
افزودن محتوا...
  
1baiser.com